Dojście

Baza znajduje się na terenie dawnej wsi Radocyna wlogo Compass Beskidzie Niskim; mniej więcej w połowie drogi między Ożenną a Zdynią lub Konieczną; około 4,5 km na północ od Przełęczy pod Zajęczym Wierchem – tym samym od granicy Polsko-Słowackiej; w dolinie rzeki Wisłoki, około 4,5 km od jej źródeł.

Pieszo można do nas dojść:

Koniecznej

żółtym szlakiem PTTK przez centrum dawnej Radocyny lub tzw. „Górną Radocynę” – około 1,5 h

szlakami PTTK żółtym i czarnym – trawersując stoki Małego Beskidu omijamy tzw. Górną Radocynę – około 1 h

niebieskim szlakiem PTTK (fragmentem długodystansowego szlaku Grybów – Rzeszów) wzdłuż granicy państwa, przez Beskid i Pansky vrch do Przełęczy Pod Zajęczym Wierchem i dalej na północ szlakiem zielonym Lasów Państwowych im. Jerzego Jaworeckiego wyznakowanym przez Nadleśnictwo Gorlice kolorem zielonym i symbolami LP (od Przełęczy Pod Zajęczym Wierchem do tzw. „Górnej Radocyny” równolegle do zielonego szlaku Lasów Państwowych prowadzi również szlak do cmentarza nr 43 z I Wojny Światowej znakowany kwadratem przedzielonym wzdłuż przekątnej na dwa pola – białe u góry i czarne u dołu)

Wołowca

żółtym szlakiem PTTK przez tereny dawnej wsi Nieznajowa

Ożennej

niebieskim szlakiem PTTK  (fragmentem długodystansowego szlaku Grybów – Rzeszów) częściowo wzdłuż granicy państwa przez Przełęcz Beskid nad Ożenną i Przełęcz Pod Zajęczym Wierchem i dalej na północ szlakiem zielonym Lasów Państwowych im. Jerzego Jaworeckiego wyznakowanym przez Nadleśnictwo Gorlice kolorem zielonym i symbolami LP (od Przełęczy Pod Zajęczym Wierchem do tzw. „Górnej Radocyny” równolegle do zielonego szlaku Lasów Państwowych prowadzi również szlak do cmentarza nr 43 z I Wojny Światowej znakowany kwadratem przedzielonym wzdłuż przekątnej na dwa pola – białe u góry i czarne u dołu)

Radocyna

Fragment mapy Beskidu Niskiego udostępniony dzięki uprzejmości Wydawnictwa Kartograficznego Compass z Krakowa. To właśnie z map tego wydawnictwa korzysta SKPG Kraków – my również ! 🙂 Dziękujemy za pomoc w dotarciu na naszą bazę !!! 😉

logo Compass